Referanser

Ombygging og rehabilitering av Josefinesgate 30

Modell av Josefinesgate 30

Verneverdig og fredet bygg fra 1916

Jeg bistod prosjektet med modellering av eksisterende bygg, modellering og visualisering av nye ideer og løsninger for bruk av bygget. Deltok i prosessen i hele byggeperioden 2015-2017.

Arbeidsdokument mtp praktiske løsninger og muligheter ble fortløpende avklart under hele byggeperioden
Visualisering av glasstak og himling i atrium
Oppriss 3D
Arbeidsdokument- alle farger måtte dokumenteres og godkjennes av riksantikvar
Nye tekniske installasjoner ble fortrinsvis forsøkt installert skjult og derfor avhengig av gode visualiseringer av byggets beskaffenhet.

Prosjekter teknisk infrastruktur i stor grad forsøkt skjult i vernet byggningsmasse.

Energisentral Diakonhjemmet sykehus

Jeg utførte diverse illustrasjoner og tegninger i forbindelse med ombygging av en enrgisentralen ved Diakonhjemmet sykehus som innleiet teknisk tegner.

3D-modell av rørføringer i energisentralen ved Diakonhjemmet sykehus. Pga kompleksitet ved rørføringer gjennom rom og flere etg var det praktisk å bruke 3D modell direkte som «bygge-veiledning» og oppdatert som «as-built». Her tegnet i Archicad, senere oppdatert også som Revit-modell.

Diverse prosjekter i næringsbygg

Produksjon av diverse arbeidstegninger, arealoversikter, illustrasjoner m.m.

Illustrasjoner og tegninger til ombygging av undervisningslokaler i Brynsveien 12
Visualisert forslag til inndeling av kontorlokaler i Østensjøvn 39/41
Tegninger og illustrasjoner til ombygging av ny kantine i Brynsveien 5

Diverse