Leveranse av BIM-modeller, 3D visualiseringer og tegninger innenfor bygg o.l.